TLAS dhe ELSA Albania, si anëtare dhe në kuadër të aktiviteteve të Koalicionit “Drejtësi për të gjithë”, përcjellin këtë video ndërgjegjësuese

Përmes zërit të studentëve të drejtësisë, simbolikisht “paditen” pandëshkueshmëria, mungesa e efektivitetit dhe mosdhënia e drejtësisë.
Sot më shumë se kurrë, ne bëjmë thirrje për një sistem drejtësie efektiv, të përgjegjshëm, të pavarur dhe që perceptohet si i tillë nga të gjithë!