Strategjia e Sherbimit Ligjor Falas Tirane (2011-2013)

I Vështrim i Përgjithshëm mbi TLAS
II. Modeli Logjik i TLAS
II.B Cështjet Kryesore Strategjike
II.C Objektivat dhe Strategjitë
III. Struktura e Bashkëpunimit me Qeverinë dhe Personat e tjerë të interesuar

Per te lexuar me shume nga Plani Strategjike klikoni ne kete link per te shkarkuar ne formatin PDF