Stafi i TLAS

Dr. Raimonda BOZO
Drejtore Ekzekutive

Diplomuar në Matematikë në Universitetin e Tiranës, 1971;
Studime Pasuniversitare në Filozofi, 1986;
Doktore e Shkencave  për “Administrimin dhe Kulturën në Punë”, 1990;

Av. Rudina BRARI
Avokate

Diplomuar në  Drejtësi në Universitetin e Tiranës, 2001;
Licencuar nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë, 2002;
Studime Pasuniversitare në Shkenca Admnistrative , Universiteti UFO, 2010;

Av. Mersida MALE
Avokate

Diplomuar në  Drejtësi në Universitetin e Tiranës, 2010;
Licencuar nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë, 2011;

Denada SELIMI
Këshilltare e Programit

Diplomuar në  Drejtësi në Universitetin e Tiranës;
Studime Pasuniversitare në Shkenca Juridike Penale, në Universitetin e Tiranës;
Diplomuar në Shkenca Politike, Universiteti Concordia, Canada;

Dejona PINDERI
Administratore/Financiere

Diplomuar për Financë dhe Kontabilitet në Universitetin e Tiranës, 2013; Studime Pasuniversitare për Kontabilitet & Auditim në Universitetin e Tiranës, 2015; ACCA student.