Stafi i TLAS

Dr. Raimonda BOZO
Drejtore Ekzekutive

Diplomuar në Matematikë në Universitetin e Tiranës, 1971;
Studime Pasuniversitare në Filozofi, 1986;
Doktore e Shkencave  për “Administrimin dhe Kulturën në Punë”, 1990;

Av. Anisa METALLA
Drejtuese e Grupit të Avokatëve

Diplomuar në  Drejtësi në Universitetin e Tiranës, 2009;
Studime Pasuniversitare në Shkenca Juridike Civile, 2010
LL.M. në fushën e të Drejtave Ndërkombëtare të Njeriut, Universiteti  i ‘Notre Dame’, SHBA, 2019; 

.

Av. Rudina BRARI
Avokate

Diplomuar në  Drejtësi në Universitetin e Tiranës, 2001;
Licencuar nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë, 2002;
Studime Pasuniversitare në Shkenca Admnistrative , Universiteti UFO, 2010;

Av. Mersida MALE
Avokate

Diplomuar në  Drejtësi në Universitetin e Tiranës, 2010;
Licencuar nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë, 2011;

Denada SELIMI
Këshilltare e Programit

Diplomuar në  Drejtësi në Universitetin e Tiranës;
Studime Pasuniversitare në Shkenca Juridike Penale, në Universitetin e Tiranës;
Diplomuar në Shkenca Politike, Universiteti Concordia, Canada;

Borana RESULAJ
Administratore/Financiere

Diplomuar për Financë dhe Kontabilitet në Universitetin e Tiranës, 2013;
Studime Pasuniversitare për Kontabilitet & Auditim, Universitetin e Tiranës, 2015;
Diplomë Master në ‘Politika Europiane”,  nga CIFE, Instituti Europian, 2017;

Margarita DINGU
Këshilltare Paraligjore

Diplomuar në Drejtësi në Universitetin e Tiranës, 2013;
Studime Pasuniversitare në Shkenca Juridike Civile, Universiteti Mesdhetar,  Tiranë, 2018;

Vilma Gjeci
Këshiltare paraligjore/Psikologe

Diplomuar  në  Psikologji e Përgjithshme, Albanian Univerisity ,2012;
Studime Pasuniversitare në Psikologji ligjore, 2014;