Grupet e Synuara

Grupet e Synuara të TLAS përfshijnë:

  • Të papunët;
  • Familje të tjera që jetojnë në varfëri;
  • Të moshuar pa të ardhura;
  • Pensionistët;
  • Gratë kryefamiljare pa të ardhura;
  • Fëmijët e braktisur dhe jetimët;
  • Prsonat me paaftësi ose aftësi të kufizuar mendore dhe/ose fizike;
  • Anëtarët e komuniteteve vulnerabël si ata Romë dhe egjyptianë
  • Fëmijë të familjeve të varfëra, etj.
  • Individë vulnerabël që vuajnë dënimin në institucionet e paraburgimit dhe të burgimit në Shqipëri