Foster Families

Në kuadër të punës sonë ndër vite për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, sjellim këtë dokumentar të shkurtër që i dedikohet kujdestarisë së fëmijëve në familjet kujdestare. Ky dokumentar përveç informimit, ka si synim edhe ndërgjegjësimin e shoqërisë, organeve shtetërore përgjegjëse, për t’i ofruar vëmendjen e merituar një shërbimi i cili ka një rendësi jetike për fëmijët.

Të gjithë, tani më shumë se kurrë, duhet të maksimizojmë energjitë tona për të rritur vemendjen ndaj atyre që janë më vulnerabël, FËMIJËT.

Ky dokumentar është realizuar me mbështetjen e UNICEF.

Shikoni dokumentarin