Bordi Drejtues

Organi më i lartë vendimmarrës është Bordi Drejtues, i përbërë nga 5 anëtarë, të cilët kanë një eksperiencë të gjerë në fushën e ligjit, atë sociale dhe të drejtimit. Kryetar Bordi është Z. Vangjel Kosta.

Z.Vangjel Kosta
Kryetar Bordi

Z. Dashamir Kore
 

Z. Viktor Gumi
 

Z. Shkëlqim Bozgo

Z. Elton Lula