Gjyqe Imituese

TLAS realizon dy gjyqe imituese të cilët kanë për qëllim ndërgjegjësimin lidhur me veprat penale që mund të kryhen nga dhe ndaj të miturve përmes internetit, mënyren si gjykohen dhe dënohen ato.

Shikoni videot